PHONE  |  050-3635-8891
Follow us :-

0570 ศูนย์คนไทยในญี่ปุ่น

ศูนย์คนไทยในญี่ปุ่น โทร. 0570 300 104
(ใช้ได้กับมือถือทุกเครือข่ายในประเทศญี่ปุ่น)

ศูนย์คนไทยในญี่ปุ่นก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 2002 ให้บริการข้อมูลข่าวสารรวมถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นและมี

เจ้าหน้าที่คนไทยคอยเป็นที่ปรึกษาหลากหลายเรื่องราวที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวไทยและคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ตัวอย่างเช่น  การปรึกษาเรื่องทำวีซ่า,สมัครเรียนและทำงานในญี่ปุ่น,การแต่งงาน,การแจ้งเกิด,การต่ออายุบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต,การทำบัตรโอนเงินกลับไทย,การขอเบอร์โทรศัพท์พร้อมมือถือ,
การขอใช้อินเตอร์เน็ตและอีกมากมายที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตในญี่ปุ่น
เวลาทำการ  10.00 นาฬิกา ถึง 20.00 นาฬิกา  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

Tel: 0570-300-104 (MON~FRI 10:00~20:00)

“ศูนย์คนไทย เพื่อนคู่คิด ตลอดการใช้ชีวิต ในญี่ปุ่น”

https://www.facebook.com/thaicenterjapan/

<--