คิด!ตรวจสอบ! ก่อนมาทำงานในญี่ปุ่น


คิดตรวจสอบ ก่อนมาทำงานในญี่ปุ่น

ทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมาย

การไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มี 5 วิธี

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานแรงงานไทย      ปรารถนาดีจาก FBศูนย์ข้อมูลคนไทยในญี่ปุ่น 

1.บริษัทจัดหางานจัดส่งไป 

กรณีที่ผ่านบริษัทหางานต้องเป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับใบอนุญาตในการจัดหางานต่างประเทศนั้นๆ โดยท่านสามารถตรวจเช็คชื่อบริษัทจัดหางานกับสำนักงานแรงงาน

จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ได้ก่อนที่จะเข้าไปติดต่อของานกับบริษัทจัดหางานนั้นๆ

หากเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตท่านสามารถหางานได้โดยตรงกับ บริษัทจัดหางานเอกชน

นั้นๆได้ และสอบถามรายละเอียด ข้อมูลต่างๆได้โดยตรง และให้ปฎิบัติตามข้อ 3

  1. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน 

กรมการจัดหางานในจังหวัดมีการประกาศแจ้งตำแหน่งงานต่างประเทศที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนั้นๆติดประกาศรับสมัคร อาจจะมีการสอบคัดเลือก หรือกำหนดคุณสมบัติต่างๆตามที่แจ้งประกาศไว้

  1. ผู้ที่จะไปทำงานติดต่อหางานเอง

หากท่านมีการติดต่อกับนายจ้างเองโดยตรงที่ต่างประเทศ ต้องตรวจสอบข้อมูลเองอย่างละเอียด เช่นสถานที่ตั้งที่ทำงาน ,ประเภทวีซ่าที่ได้เป็นแบบไหน(ให้อ่านเพิ่มเกี่ยวกับประเภทวีซ่าต่างๆ ของคนไทยในญี่ปุ่น),และแสดงเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางให้สำนักงานแรงงานแผนกต่างประเทศในจังหวัดท่านเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง,และแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยตัวท่านเอง 15 วันก่อนเดินทางออกประเทศไทย

  1. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงาน 

ท่านสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองว่าบริษัทที่ท่านทำงานน่าเชื่อถือหรือไม่และบริษัทที่ไปทำงานที่ญี่ปุ่นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับบริษัทที่ประเทศไทยและตรวจสอบประเภทวีซ่าที่ตนเองได้รับและ ปฎิบัติตามข้อ 3 ทุกครั้ง

  1. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน

ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัทที่ญีปุ่น ,ประเภทของวีซ่าที่ตนเองได้รับและ ปฎิบัติตามข้อ 3 ทุกครั้ง