วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 บริการกงสุลสัญจร


     

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้

บริการกงสุลสัญจร  เวลาให้บริการ 10.00-15.00 น.(ปิดรับบัตรคิวเวลา 14.30 น.)

สถานที่ ศูนย์นานาชาติจังหวัดยามานาชิ

ที่ตั้ง Yamanashi International Association

2-2-3 Iida Kofu- shi, Yamanashi-ken

 

แผนที่ในการเดินทาง

โดยให้บริการด้านหนังสือเดินทาง  ทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว นิติกรณ์ต่างๆ

และให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อความสะดวกของท่านที่จะขอรับบริการ

สามารถสอบถามข้อมูลที่

1.คุณรักชนก อ่วมสถิตย์ โทร 090-1653-4970

2.คุณพัชรินทร์ โมจิสุกิ     โทร 090-5762-9949

หรือสามารถโทร สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 03-5789-2433 และ

 03-5789-2449 เวลา 15.00-17.00 น. ของวันทำการ