16 มี.ค 61 บริการให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้นฟรี เพื่อคนไทยในญี่ปุ่น


บริการให้รับคำปรึกษาทางสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนไทยในญี่ปุ่น

สถานที่   ณ สถานเอกอัครราชทูต  กรุงโตเกียว

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

กำหนดการ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.

โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร. นพ. ยิ่งยง พิษณุวงษ์

การเดินทางไปสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว 

 สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด คือ สถานีเมกุโระ (สายรถไฟ JR Yamanote (ทางออกด้านทิศตะวันออก) และสายรถไฟใต้ดิน Namboku)

ที่อยู่ตามด้านล่าง

3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021

 โทร  03 5789 2433 
 แฟกซ์ 03 5789 2428

แผนที่การเดินทางจากสถานนีรถไฟไป สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

ดูวิดีโอวิธีการเดินทางลัดไป สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว คลิกที่นี่