PHONE  |  050-3635-8891
Follow us :-

เกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัทไลฟ์ซัพพอร์ตคอม จำกัด
ก่อตั้ง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545
เงินลงทุน 3ล้านเยน
รอบระยะเวลาบัญชี มิถุนายน
พนักงาน 15 คน
สำนักงานใหญ่ 〒132-0011 Mizue 2-5-3, Edogawa ku,Tokyo
โทรศัพท์ 050-3635-8891
   

 

เกี่ยวกับธุรกิจ

 • บริการด้านการตลาด ขายสินค้า บริการ เทเลมาร์เก็ตติ้ง
 • แปลเอกสาร ล่าม
 • การจัดการข้อมูล ประชาสัมพันธ์

ธนาคาร

 • The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ , Mizue branch

คู่ค้า/ลูกค้า (บางส่วน)

 • NTT Communications
 • Docomo Mobile
 • TelWel East Japan Corporation
 • SoftBank Group Corp.
 • KDDI Corporation
 • SBI Remit Co., Ltd.
 • other
<--