ภริยาเอกอัครราชทูตฯ สาธิตการประกอบอาหารไทยให้แก่พ่อครัวประจำห้องอาหารของ JICA Global Plaza


 

ที่มา:ข่าวประชาสัมพันธ์สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 60 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้สาธิตการประกอบอาหารไทยให้แก่พ่อครัวประจำห้องอาหารของ JICA Global Plaza เพื่อเตรียมการสำหรับการจัด “Thailand’s Month” ระหว่างช่วงปลาย มิ.ย. – ปลาย ก.ค. 60 โดยรายการอาหารประกอบด้วย ข้าวผัดกะเพราไก่ รับประทานกับสลัดกุ้งและปลาหมึก และแกงจืดฟักเห็ดหอม และแกงเขียวหวานไก่ รับประทานกับข้าวสวย และผัดวุ้นเส้น

 

“Thailand’s Month” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ JICA Global Plaza เพื่อเฉลิงฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทย การบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย และการให้บริการอาหารไทยในห้องอาหารของ JICA Global Plaza ตลอดทั้งเดือน