ขอเรียนเชิญชาวไทยในญี่ปุ่นร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้กราบถวายสักการะ


ขอเรียนเชิญชาวไทยในญี่ปุ่นร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้กราบถวายสักการะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ใันวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 9.30-12.30 และ

13.30-16.00 น. ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว