ขอเรียนเชิญชาวไทยในประเทศญี่ปุ่น รวมพลังแสดงความรักชาติ


ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเรียนเชิญชาวไทยในประเทศญี่ปุ่น รวมพลังแสดงความรักชาติ 
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

กำหนดการ
– เวลา 09.45 น. ประชาชนชาวไทยพร้อมกันที่หน้าทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
– เวลา 10.00 น. พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้นำเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพียงกัน

การแต่งกาย 
บุรุษ : สูทสากลสีดำไว้ทุกข์ 
สตรี : ชุดสุภาพสีดำ