รับสมัครเรียนและทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้มากกว่า 4 ปี


รับสมัครเรียนและทำงานในประเทศญี่ปุ่น (ผ่อนชำระค่าเรียนได้)

คุณสมบัติ

  • จบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 30 ปี  (หากอายุเกินสามารถพิจารณาจากประสบการณ์ทำงาน)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร 2 ปี   เปิดรับสมัคร เดือนกันยายน ของทุกปี  เปิดเรียนใน เมษายน ของทุกปี
หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน เปิดรับสมัคร เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เปิดเรียนในเดือน กรกฎาคม ของทุกปี
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน เปิดรับสมัคร เดือนมีนาคม ของทุกปี เปิดเรียนในเดือนตุลาคม ของทุกปี

 

ค่าธรรมเนียมในการเรียน(ต่อปี) 

อยู่ระหว่าง 600,000 เยน  ถึง 750,000 เยน (ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสถาบันที่ต้องการ)
(เทียบจากค่าเงิน 100 เยน  30 บาท ) เงินไทยประมาณ 180,000 บาท ถึง 225,000 บาท ต่อปี
หลังจากวีซ่านักเรียนผ่าน สามารถชำระค่าเรียนเพียง ครึ่งเดียว ส่วนที่เหลือสามารถ ขอผ่อนชำระกับทางโรงเรียนได้

 

ค่าที่พักต่อเดือน 

อยู่ระหว่าง 20,000 เยน ถึง  55,000 เยน (ขึ้นอยู่กับสถาบันที่ต้องการ)
(เทียบจากค่าเงิน 100 เยน  30 บาท ) เงินไทยประมาณ 6,000 บาท ถึง 16,500 บาท ต่อปี

 

การทำงานพิเศษ

นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานพิเศษได้ โดยยื่นขออนุญาต 
กับทางกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นและสามารถทำช่วงหลังเลิกเรียนและช่วงปิดภาคเรียนได้
หากการทำงานพิเศษที่ทำสามารถสร้างผลงานได้ดียังจะช่วยทำให้นายจ้างพึ่งพอใจและสามารถ
เปลี่ยนจากวีซ่านักเรียน เป็นวีซ่าทำงานได้ง่ายหลังจบการศึกษาแล้ว

 

โอกาสมีมากมาย

  • ก่อนจบการศึกษา  ติดต่อบริษัทจัดหางานสำหรับชาวต่างชาติโดยตรงมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ต้องการคนไทยที่มีความสามารถภาษาไทยและญี่ปุ่นเนื่องด้วยขณะนี้มีนักท่องเที่ยวไทย
เป็นจำนวนมากที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ขาดบุคคลากรในการทำงานด้านเกี่ยวกับบริการนักท่องเที่ยว และสาขางานอื่นๆอีกมากมาย
  • โอกาสในการสร้างวิชาชีพมั่นคง ในประเทศญี่ปุ่น  หลังจากจบการศึกษา สามารถที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น หรือจะเลือกสาขาวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาอื่นๆ  ยกตัวอย่างเช่น  การศึกษาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านสุขภาพ ในระยะเวลา  2 ปี(สามารถมีรายได้ระหว่างเรียนได้) หลังจากจบการศึกษา สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพเหมือนประชากรญี่ปุ่นได้ คือการสอบใบ Care worker National Qualification License ( 介護福祉士)สามารถทำงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกแห่งในญี่ปุ่น  และเป็นตำแหน่งงานที่ขาดแคลนบุคคลากรและมีสถานที่ทำงานรองรับมากที่สุด   รายได้เทียบเท่าประชากรญี่ปุ่น   ยื่นขอวีซ่าทำงาน ได้ถูกต้องตามกฎหมายได้ไม่มีจำกัด 

 

ศูนย์คนไทยในญี่ปุ่น
เพื่อนคู่คิด ตลอดการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น 

FB: ศูนย์คนไทยในญี่ปุน 
สำนักงานญี่ปุ่น : โทร 0570 300 104 (โทรได้กับมือถือทุกเครือข่ายในญี่ปุ่น) (จันทร์ ถึง ศุกร์ 11:00 – 19:00 )
สำนักงานที่ไทย : โทร 053 727245 (จันทร์ ถึง ศุกร์ 09:00 – 17:00 )