รับสมัครเรียนและทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้มากกว่า 4 ปี


ขยายเวลารับสมัครท่านที่ต้องการเรียนและทำงานในญี่ปุ่นในเดือนเมษายน ภาคการศึกษาปี 2561 รับวุฒิม.6 ขึ้นไปอายุระหว่าง 18-30 ปี ปิดรับสมัครยื่นเอกสารภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 นี้เท่านั้น หากท่านที่สนใจกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรตามที่ประกาศไว้ หรือแอดไลน์ไอดี @0570300104.88 หรือให้ส่งประวัติตนเองมาที่อีเมล์ lifesupport@lscgroup.info เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและขอรับใบสมัครเรียนได้ทางอีเมล์ทันที  คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียน และทำงาน http://www.tochinoki-th.com/