วีซ่าทำงานญี่ปุ่น 3 ประเภทที่นิยม


3 ประเภท วีซ่าทำงานในญี่ปุ่น ที่นิยมมาก

 

  1. วีซ่าเจ้าของธุรกิจ (経営・管理)
  2. วีซ่าวิศวกรหรือวีซ่าเฉพาะทางหรือการทำงานแบบนานาชาติ(技術・人文知識・国際業務)
  3. วีซ่าดูแลผู้สูงอายุ(介護)

 

  1. วีซ่าเจ้าของธุรกิจ (経営・管理)

เป็นวีซ่าสำหรับท่านที่มีความชอบในการจัดตั้งทำธุรกิจของตนเองและต้องการทำธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น และมีเงินลงทุนในการทำธุรกิจ เช่น ทำธุรกิจเปิดร้านอาหารไทย   ร้านนวดไทย เป็นต้น

 

ระยะเวลาที่พำนักอาศัยในญี่ปุ่น ขึ้นกับระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ เริ่มต้นที่ 3 เดือนขึ้นไปและสูงสุดได้ 5 ปี และสามารถต่อวีซ่าได้เรื่อย ๆ ขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของท่าน

 

  1. วีซ่าวิศวกรหรือวีซ่าเฉพาะทางหรือการทำงานแบบนานาชาติ(技術・人文知識・国際業務)

วีซ่าสำหรับท่านที่ต้องการทำงานเฉพาะทางเช่นด้านคอมพิวเตอร์ไอดี ,งานออกแบบ หรืองานเฉพาะทางเช่น เกี่ยวกับการแปลเอกสารเป็นล่าม หรือ การบริการแบบนานาชาติเช่นครูสอนภาษาต่างประเทศเป็นต้น และมีรายละเอียดงานอีกหลายประเภทที่สามารถทำได้ในวีซ่าประเภทนี้

 

ระยะเวลาที่พำนักในญี่ปุ่น เริ่มต้นที่ 3 เดือน สูงสุดได้ 5 ปีและสามารถต่อวีซ่าได้เรื่อย ๆ ขึ้นกับสัญญาจ้างงานของผู้ยื่นวีซ่า

 

  1. วีซ่าดูแลผู้สูงอายุ(介護)

วีซ่านี้เป็นวีซ่าประเภทใหม่ ที่รัฐบาลมีผลบังคับใช้ เมื่อปี 2017 เพื่อตอบสนองความต้องการในการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น และผู้ที่สามารถปฎิบัติงานได้ต้องผ่านการประเมินและได้รับใบรับรองจากองค์กร รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตามข้อมูลด้านล่าง

 

ระยะเวลาที่พำนักในญี่ปุ่น เริ่มต้นที่ 3 เดือน และสูงสุดได้ 5 ปี และสามารถเปลี่ยนไปเป็นสถานะเป็นวีซ่าอื่นได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูลคนไทยในญี่ปุ่น คลิกเพิ่มเพื่อน