ข้อความจากท่านผู้ใหญ่ใจดี


ข้อความจากท่านผู้ใหญ่ใจดี ท่านเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค
 
“วันนี้หิมะตกหนักทั่วกรุงโตเกียว ขอให้พี่น้องชาวไทยโปรดระมัดระวังในการเดินทางและรักษาสุขภาพนะครับ “