รับบริจาคหนังสือให้นักโทษไทยในเรือนจำญี่ปุ่น


ปัจจุบันมีนักโทษไทยจำนวนมากมายท้้งเพศหญิงและเพศชายที่ทำผิดกฎหมายและถูกจำคุกในเรือนจำทั่วประเทศญี่ปุ่น

คนทำผิดโดยแบบที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจหรือจะทำเพื่อความจำเป็นอะไรต่างๆนานา หากเค้าทำผิดไปแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่พวกเรา

จะช่วยเค้าได้คือการ ให้กำลังใจ หรืออยากจะมอบสิ่งเล็กๆน้อยๆผ่านไปให้พวกเค้า  “บริจาคหนังสือต่างๆเพื่อนักโทษไทยในญี่ปุ่น” 

และขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาได้บริจาคหนังสือมาให้ และทางทีมงานยังต้องการเรื่อยๆท่านสามารถจัดส้่งมาได้ที่ศูนย์คนไทยในญี่ปุ่น

เนื่องจากในเรือนจำมีข้อจำกัดในการนำของไปบริจาคในเรือนจำ หากท่านไหนต้องการบริจาค

ขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดของหนังสือต่างๆก่อนที่จะนำมาบริจาคก่อนนำส่งทุกครั้ง

โทร 0570 300 104 ต่อภายใน  56 (จーศ)

ส่งที่ Life support Com Co.,Ltd (Thai Center in Japan)  〒 132-0011 Tokyo Edogawa Mizue 2-15-8 Central Bldg.