ยื่นขอประทับตรารับรองที่(ไกมุโช)ได้เองทางไปรษณีย์


การยื่นขอประทับตรารับรอง(โคอิงคาคุนิงชินเซ)

จากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช)

(วิธีการยื่นเอกสารผ่านทางไปรษณีย์)

เอกสารต่างๆที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการไปยื่นแจ้งเกิด ,หรือเสียชีวิต หรือแม้กระทั่งการต่างการ ,หย่า,ต่างๆที่เป็นเอกสารญี่ปุ่น และเราต้องการจะนำเอกสารต่างๆไปติดต่อศูนย์ราชการที่ สถานทูตไทย ในประเทศญี่ปุ่นหรือ ที่ประเทศไทยเอกสารต่างๆมีความจำเป็นที่จะต้อง นำไปประทับรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะนำไปแปลเป็นภาษาไทย
การรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นสามารถทำได้ 2 วิธี
 1. ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น
 2. ยื่นดำเนินการส่งเอกสารและคำร้องผ่านทางไปรษณีย์
ครั้งนี้จะอธิบายถึงการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ทางไปรษณีย์)
 1. ใบคำร้องในการยื่นขอรับรองเอกสาร(ดาวน์โหลดได้)
http://bit.ly/2VhWkPF
 1. ตัวอย่างวิธีการกรอกเอกสาร(ดาวน์โหลดได้)
http://bit.ly/2PQo73J
 1. เอกสารตัวจริงที่จะนำไปรับรองเอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
 2. เพื่อความปลอดภัยป้องกันเอกสารสูญหายให้นำคำร้องและเอกสารตัวจริงใส่ในซองเรต้าแพค
กรอกชื่อผู้รับจะเป็นกระทรวงต่างประเทศในโตเกียว หรือในจังหวัดโอซากา สามารถเลือกได้ สำคัญมากก่อนส่งใส่ตู้ไปรษณีย์ ให้ถ่ายรูปหน้าซองเอกสารไว้ด้วย เพราะบนซองจะมีหมายเลขสำหรับไว้ติดตามเอกสารกรณีสูญหายหรือผู้รับไม่ได้รับเอกสาร  (ข้อมูลที่อยู่จะมีแจ้งให้ตามด้านล่าง) ตัวอย่างซองเรต้าแพค
 1. เตรียมซองเพิ่มอีกหนึ่งซอง (เพื่อส่งเอกสารกลับคืนมาให้เรา) ให้กรอกที่อยู่ผู้รับของตนเองให้ชัดเจนบนซองใส่เอกสาร เรต้าแพคแล้วพับครึ่งเพื่อแนบซองส่งพร้อมเอกสาร
หมายเหตุ
 1. เอกสารจะได้รับคืนประมาณ 10 วันหรือ 2 สัปดาห์
 2. ที่อยู่ที่ส่งเอกสารคืนจำเป็นต้องเป็นที่อยู่เดียวกันดังกับเอกสารที่ให้รับรอง
 3. ในใบคำร้องต้องกรอกเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ชัดเจน หากเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารจะติดต่อกลับไป
 4. เจ้าหน้าที่ไม่รับเอกสารที่ส่งมาจากต่างประเทศ
 ที่อยู่ในโตเกียว
Headquarters of the Ministry of Foreign Affairs (Tokyo)
Ministry of Foreign Affairs South Building 1 F
Kasumigaseki 2-2-1, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919 
Certification Section, Center for Consular Services, Consular Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs
TEL: 03-3580-3311
ที่อยู่ในจังหวัด โอซาก้า
4th floor, Osaka National Government Building No.4, 4-1-76 Otemae Chuo-ku, Osaka city, 540-0008
Certification Section, Osaka Liaison Office, Ministry of Foreign Affairs
TEL: 06-6941-4700
 
FB:ศูนย์คนไทยในญี่ปุ่น 
สำนักงานญี่ปุ่น โทร 0570300104  (สามารถโทรได้กับมือถือทุกเครือข่ายในญี่ปุ่น)
สำนักงานประเทศไทย โทร 053 727245
เพื่อนคู่คิด ตลอดการใช้ชีวิต ในญี่ปุ่น