โครงการของรัฐบาลญี่ปุ่นดีๆที่อยากแนะนำ


โครงการของรัฐบาลญี่ปุ่นดีๆที่อยากแนะนำ

สำหรับท่านที่มีความตั้งใจอยาก สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น 3 ปี

มีค่าตอบแทนให้ระหว่างฝึกงาน,

บินฟรี

หลังจากฝึกปฎิบัติงานสำเร็จครบ 3 ปีได้รับสวัสดิการเงินจำนวน 600,000 เยน เมื่อกลับประเทศไทย

 

คุณสมบัติ
โดยทั่วไปขึ้นกับการประกาศของแต่ละช่วงอีกครั้งรับทั้งเพศชายและเพศหญิง
อายุ 20ปีบริบรูณ์และไม่เกิน  30 ปี ณ วันสมัคร ,
วุฒิการศึกษา ม. 6 หรือเทียบเท่า ปวช.   หรือปวส.  มีสุขภาพแข็งแรง,ไม่มีรอยสัก, สายตาปกติ,สายตาไม่บอดสี
 
ช่วงระยะเวลาในการเปิดรับสมัครในทุกๆปี
ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม
ครั้งที่2  เดือนมีนาคม
ครั้งที่ 3 เดือน พฤษภาคม
ครั้งที่ 4 เดือนพฤศจิกายน
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือใส่แว่น 1นิ้วครึ่ง จำนวน3รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน,หลักฐานการศึกษาและหลักฐานการพ้นภาระทหาร
  3. ใบรับรองแพทย์สุขภาพแข็งแรง,สายปกติ,สายตาไม่บอดสี
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02 245 1021 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน.

 

ศูนย์คนไทยในญี่ปุ่น
เพื่อนคู่คิด ตลอดการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น 
FB: ศูนย์คนไทยในญี่ปุน 
สำนักงานญี่ปุ่น : โทร 0570 300 104 (โทรได้กับมือถือทุกเครือข่ายในญี่ปุ่น) (จันทร์ ถึง ศุกร์ 11:00 – 19:00 )
สำนักงานที่ไทย : โทร 053 727245 (จันทร์ ถึง ศุกร์ 09:00 – 17:00 )