การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLCT Thailand เพื่อยื่นขอวีซ่าหรือทำงาน


JLCT รับรองโดยสำนักตรวจคนเข้าเมืองแห่งกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่น

JLCT คือ การทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
ตามกฎแล้วการทดสอบนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ไม่พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ และวัดทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
ระดับแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ดังกล่าวนี้คือ 5 ระดับ ได้แก่ JCT1, JCT2, JCT3, JCT4 และ JCT5
ความสามารถของญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นสามประเภทดังนี้
・ความรู้ทางภาษา (ข้อความ,คำศัพท์,ไวยากรณ์)
・อ่านวิเคราะห์
・การฟังถึงความเข้าใจ

ระดับของ JLPT และ JLCT ต่างกันอย่างไร?

เราใช้หลักสูตรเดียวกันจากหนังสือแนะนำ NewJLPT ที่ออกโดย Japan Foundation เป็นเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการอ่าน การเขียน และการฟังในระดับเดียวกันกับ JLPT

มาตรฐาน / การอ้างอิง

จากการอ้างอิงนี้เราดำเนินการสอบในส่วนของการอ่าน การเขียน และการฟังจากระดับ JCT 1 ถึง JCT5 เพื่อให้ตรงกับ JLPT N1 ถึง N5
N1 = JCT1 ระดับภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง
N2 = JCT2
N3 = JCT3
N4 = JCT4
N5 = JCT5 ระดับภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน (สำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน)

※เมื่อผ่านการทดสอบ สำนักงานใหญ่ JLCT ของญี่ปุ่นจะให้การรับรองแก่ท่าน


※หากคุณมี JCT 5 สามารถทำการขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่นได้ง่าย

กำหนดการสอบ มีสอบ 6 ครั้ง ต่อปี

มกราคม, มีนาคม, พฤษภาคม,

กรกฎาคม, กันยายน, พฤศจิกายน

กำหนดการสอบในปี 2563 มีดังนี้

 • วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ทำการสอบเสร็จสิ้นแล้ว
 • วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ปิดรับสมัคร
 • วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 หมดเขตวันที่ 1 เมษายน 2563 ใบสมัครถึงสำนักงาน
 • วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
อัตราค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ JLCT ระดับ 5-3 ค่าสมัคร 1,000 บาท
ค่าสมัครสอบ JLCT ระดับ 2-1 ค่าสมัคร 1,500 บาท
วิธีการชำระค่าสมัคร
 • ชื่อบัญชี โรงเรียนแอสเซ็นทอินเตอร์แลงเกว็จ
 • ธนาคาร กสิกรไทย หมายเลขบัญชี 056-3-81900-6
 • หลังชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งและนำส่งหลักฐานการชำระเงินและใบสมัครมา
 • ทางไปรษณีย์(ตามที่อยู่ด้านล่าง)
 • และทางไลน์ https://lin.ee/zs2VGsW
 

▪️ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่▪️

ท่านสามารถกรอกใบสมัครพร้อมเอกสารสำเนาการชำระค่าใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่าง
 

▪️ หมายเหตุ ▪️

 • ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัย
 • ผู้เข้าสอบจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีไข้า 37.5 องศาจะได้รับการแยกห้องสอบ
 • ก่อนเข้าห้องสอบมีเจลแอลกอฮอล์ สำหรับเช็ดทำความสะอาดมือก่อนเข้าห้องสอบ
===============

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ตั้งสถานที่ รับสมัครและ สอบ
สถาบันแอสเซ็นทอินเตอร์แลงเกว็จ
ที่ตั้ง 69/4 หมู่ 12 ถนนหนองบัว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์
57000
แผนที่การเดินทาง Google Map: http://bit.ly/319sEmh
☎️โทร.053-727245 มือถือ 091-859-3515