อยู่ญี่ปุ่น เคยเจอปัญหาไหม ?? บริการให้คำปรึกษาฟรี


ความกังวลใจของคุณอาจเป็นเรื่อง “ละเมิดสิทธิมนุษยชน” ก็เป็นได้หน่วยงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กระทรวงยุติธรรม ยินดีให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชาวต่างชาติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายคุณซึ่งเป็นชาวต่างชาติ เคยรู้สึกว่าถึงปัญหาสิทธิมนุษยชนในชีวิตประจำวัน ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือถูกเลือกปฏิบัติเพราะเป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะในสังคมทั่วไปหรือในสถานที่ทำงานในญี่ปุ่นบ้างไหม ตัวอย่างเช่น เพราะเป็นชาวต่างชาติ  จึงถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าอยู่ในบ้านเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ ถูกปฏิเสธการให้บริการจากร้านตัดผม หรือถูกกลั่นแกล้งภายในสถานศึกษา เป็นต้น
หน่วยงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้ง “สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับชาวต่างชาติ” “ช่องทางการรับให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนผ่านทางอินเตอร์เนตสำหรับภาษาต่างประเทศ” และ “ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับชาวต่างชาติ” ไว้ณ สำนักงานกฎหมายและสำนักงานกฎหมายท้องถิ่น 50 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ “ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของชาวต่างชาติ”เพื่อรองรับการให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและป้องกันความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เมื่อได้มีการขอรับคำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน หน่วยงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแผนรับมืออย่างเหมาะสมตามความจำเป็น อย่าวิตกกังวลอยู่เพียงลำพัง ก่อนอื่น เชิญขอคำปรึกษากับทางหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานกฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะให้คำปรึกษาและร่วมคิดไปด้วยกัน เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขความกังวลของคุณ
  • มีสถานะเป็นกลางและเป็นธรรมในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีขั้นตอนดำเนินการอย่างการจัดทำเอกสาร
  • หน่วยงานจะดำเนินการตามเนื้อความที่ขอรับคำปรึกษา เช่น แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ปรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง*1 หรือร้องขอให้ผู้ประพฤติละเมิดสิทธิมนุษยชนปรับปรุงพฤติกรรม*2 เป็นต้น
    *1 *2 การดำเนินการเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปรับปรุงพฤติกรรมด้วยตนเอง ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย
 
สามารถขอรับคำปรึกษาได้ด้วยช่องทางต่อไปนี้
[โทรศัพท์] สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับชาวต่างชาติ
โทร 0570 090 911 (หมายเลขนี้สามารถโทรได้กับมือถือทุกเครือข่ายในญี่ปุ่น)
 (เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์  9:00 – 17:00 หยุด เสาร์ และอาทิตย์ และวันหยุด นักขัติฤกษ์)
[อินเทอร์เน็ต] ช่องทางการรับให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนผ่านทางอินเตอร์เนตสำหรับภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ     https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_en.html
ภาษาจีน           https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_zh.html
[ขอเข้าพบ] สำนักงานกฎหมายและสำนักงานกฎหมายท้องถิ่นทั่วประเทศ
 (เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์  9:00 – 17:00 หยุด เสาร์ และอาทิตย์ และวันหยุด นักขัติฤกษ์)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html  (เว็บไซต์แสดงเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html