ถ้าไม่รู้สิ่งนี้อย่าพึ่งกลับไทย


วัคซีนพาสปอร์ต ญี่ปุ่นขอรับทางไปรษณีย์ก็ได้

แปลจากโฮมเพจของอำเภอนั้นๆ
 

⏏ขั้นตอนการขอวัคซีนพาสปอร์ต

(อำเภอชินจุกุ)

 
1⃣กรอกแบบฟอร์มใบยื่นคำร้อง (ดาวน์โหลดได้เลย)
2⃣เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่น
3⃣สถานที่ส่งเอกสาร
 
⏏ワクチンパスポート申請の手順(新宿区) 
1⃣申請書を記入
(ダウンロードできる)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000316374.xlsx
2⃣申請に必要な書類を準備
3⃣書類の郵送先
 
——————
 
⏩ใบยื่นคำร้อง
⏩ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000316374.xlsx
⏩เอกสารที่จำเป็นในการยื่น
กรอกใบยื่นคำร้องและแนบส่งไปทางไปรษณีย์พร้อมกับเอกสารตามข้างล่างนี้.
1 . สำเนาของพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน
2 . สำเนาของเอกสารที่สามารถยืนยันรู้ได้ว่าเป็นเจ้าตัวซึ่งมีที่อยู่ที่ถูกบันทึกในทะเบียนบ้าน(มายนัมเบอร์การ์ด..เป็นต้น)
3 .สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสำเนาของใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้ว (เซสชูสุมิโชะ),ใบบันทึกการฉีดวัคซีน (เซสชูคิรกกุโชะ),ใบก่อนหรือตรวจเบื้องต้น(โยชินเฮียว)ของเจ้าตัว (ส่วนที่จำเป็นต่อการพิสูจน์)
  1. สำเนาเอกสารที่สามารถยืนยันวันเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้(ตั๋วเครื่องบิน..เป็นต้น)
  2. ซองจดหมายแบบยาว ขนาดเบอร์3 สำหรับส่งกลับ (จำเป็นต้องจ่าหน้าซอง ชื่อ ที่อยู่) พร้อมติดแสตมป์ 84เยน ให้เรียบร้อย(เฮงชินโยฟุโต)
*ตามกฏแล้วจะส่งกลับตามที่อยู่ของทะเบียนบ้าน
 
เอกสารที่จำเป็นในบางกรณี
  1. สำเนาของเอกสารที่อธิบายเหตุผลในกรณีที่อยู่ของทะเบียนบ้านกับที่อยู่ส่งกลับนั้นแตกต่างกัน
  2. สำเนาของเอกสารที่ทำความเข้าใจกับตัวอักษรคันจิเหล่านั้น ในกรณีที่พาสปอร์ตมีการบันทึกนามสกุลเดิม นามสกุลอื่น ชื่ออื่น
(นามสกุลเดิมที่ถูกเขียนร่วมไว้ด้วยกัน เช่น บัตรมายนัมเบอร์ ใบขับขี่
ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบ้าน)
8.ในกรณีของการยื่นโดยตัวแทน,
ใบมอบอำนาจ
※ เกี่ยวกับใบมอบอำนาจนั้น, กรุณาดาวน์โหลดตามไฟล์ข้างล่าง.
⏩申請に必要な書類
 申請書に下記の書類を添付し、郵送にてご提出ください。
(1)有効期限内の旅券(パスポート)の写し
(2)住民票に記載の住所がわかる本人確認書類(マイナンバーカード等)の写し
(3)接種済証、接種記録書、予診票の本人控え(証明に必要な分)のいずれかの写し
(4)渡航先への出国日が確認できる書類(航空券等)の写し
 ※航空会社勤務で業務上海外渡航の予定がある方等は、勤務していることがわかる書類の写し
(5)84円切手を貼付した長形3号サイズの返信用封筒(宛名・送付先住所の記載必須)
* 原則住民票住所に返送します
 
 場合により必要な書類
(6)送付先が住民票に記載の住所と異なる場合、その理由がわかる書類の写し
(7)旅券に旧姓・別姓・別名の記載がある場合、それらの漢字表記がわかる書類(旧姓併記のされた
  マイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民票など)の写し
(8)代理人による申請の場合、委任状
 ※委任状については、下記ファイルをダウンロードしてください。
  
⏩สถานที่ส่งเอกสาร
⏩書類の郵送先
〒160-0022 新宿区新宿五丁目18番14号 新宿北西ビル5階 
新型コロナウイルスワクチン対策室 接種証明担当宛
▶️ขอขอบคุณลิ้งค์ที่มาของข้อมูล:
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/co_qa_cntct.html

 

 

 

⏏ขั้นตอนการขอวัคซีนพาสปอร์ต

(อำเภอเอโดะกาวา)

 

1⃣กรอกแบบฟอร์มใบยื่นคำร้อง (ดาวน์โหลดได้เลย)
2⃣เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่น
3⃣สถานที่ส่งเอกสาร
(เอโดะกาวาฮกเก้งโช)
 
⏏ワクチンパスポート申請の手順(江戸川区)
1⃣申請書を記入
(ダウンロードできる)
2⃣申請に必要な書類を準備
3⃣書類の郵送先
(江戸川保健所内)
 
——————
 
⏩ใบยื่นคำร้อง
⏩ワクチンパスポート申請書見本
⏩เอกสารที่จำเป็นในการยื่น
1.ใบยื่นคำร้อง (ชินเซโชะ/ดาวน์โหลดที่นี่คลิก)
2 .พาสปอร์ต(ถ่ายสำเนาหน้าที่ระบุสถานะ)
3 .ใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้ว (เซสชูสุมิโชะ) หรือใบบันทึกการฉีดวัคซีน (เซสชูคิรกกุโชะ), และหรือถ่ายสำเนาของทั้ง2อย่าง
4 .ซองจดหมายสำหรับส่งกลับ จ่าหน้าซอง ชื่อ ที่อยู่ พร้อมติดแสตมป์ 84เยน ให้เรียบร้อย(เฮงชินโยฟุโต)
  1. ในกรณีที่พาสปอร์ตมีการบันทึกนามสกุลเก่า นามสกุลอื่น ชื่ออื่น(ตัวหนังสืออังกฤษ)
→ให้ถ่ายสำเนาเอกสารที่สามารถยืนยันนามสกุลเก่า นามสกุลอื่น ชื่ออื่น ของเจ้าตัวได้ และแนบไปด้วย
  1. ในกรณีที่ทำการยื่นโดยตัวแทน
(ให้ผู้อื่นยื่นแทน / การใช้ไดรีนิน)
ให้ดาวน์โหลดใบมอบอำนาจที่นี่คลิก (อินินโจ)
และถ่ายสำเนาเอกสารที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ยื่นแทน(ไดรีนิน)แนบไปด้วย (เช่น ใบขับขี่/อุนเต็นเม็งเกียวโชะ หรือ บัตรประกันสุขภาพ/ เคงโคฮกเก้งโชะ)
⏩申請に必要な書類
(1)新型コロナウイルスワクチンパスポート交付申請書
ダウンロード:PDF(PDF:48KB)
(注)ダウンロードできない場合は江戸川区コールセンターへお問い合わせください。申請書を郵送でお送りいたします。
(2)旅券(パスポート)の写し(身分事項記載のページ)
(3)接種済証か接種記録書、又はその双方の写し
(4)返信用封筒 (宛名と切手(84円)の貼付をお願いいたします。
場合によって、必要な書類
(5)旅券に旧姓・別姓・別名(英字)の記載がある場合
⇒旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類の写し
(6)代理人による申請の場合
⇒委任状(ダウンロード:PDF(PDF:3KB)
 代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
 
⏩สถานที่ส่งเอกสาร
⏩書類の郵送先
〒132-8507 江戸川区中央4丁目24番19号(江戸川保健所内)
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課 ワクチンパスポート交付担当宛
▶️ขอขอบคุณลิ้งค์ที่มาของข้อมูล:
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e052/kenko/iryo/covid-19_vacctine/passport.html

 

 

 

การขอวัคซีนพาสปอร์ต

จังหวัดซิบะ โมบาร่า

รับเรื่องได้2ทางเลย ไปรษณีย์ กับ มาโด้กุจิ
(เค้าทเต้อร์) เอกสาร 3อย่าง
1.ใบยื่นคำร้อง ดาวน์โหลดลิ้งค์ที่แนบมาคลิกที่นี่
2.พาสปอร์ต ( ไม่ได้ลงว่าต้องมีอายุหรือไม่)
  1. เซสชูสุมิโชะ (ใบรับรองฉีดวัคซีนแล้ว) สถานที่ยื่นขอ
โมบารา ชิยะคุโช
(ที่ทำการเมืองโมบารา)
ชิมิงบุ เคงโคคังรีกะ
(กรมอนามัย กองบริหารสุขภาพพลเมือง) 0475-20-1574
 
▶️ขอขอบคุณลิ้งค์ที่มาของข้อมูล:
http://www.city.mobara.chiba.jp/0000006636.html

 

ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอวัคซีนพาสปอร์ต

จังหวัดคุมะโมโต้  เมืองคุมะโมโต้ 

 

1⃣เตรียมเอกสารให้พร้อม
2⃣นำเอกสารไปยื่นทำเรื่องขอที่เค้าท์เต้อร์อำเภอ
 
窓口での申請手続き
✳️ต้องไปยื่นทำเรื่องขอ ที่เคาท์เตอร์ทำการของอำเภอนั้นๆเพียงเท่านั้น
申請窓口に、必要書類を持参ください。
❇️กรุณานำเอกสารที่จำเป็นไปด้วย
申請窓口・受付時間
 ✳️รายชื่อเคาท์เตอร์ที่ทำการอำเภอ• เวลารับเรื่อง
中央区区民課 ( อำเภอชูโอ ที่ชูโอคุคุมิงกะ )
東区区民課     ( อำเภอฮิกาขิ ทีฮิกาชิคุคุมิงกะ)
西区区民課    ( อำเภอนิชิ ที่นิชิคุคุมิงกะ)
南区区民課    ( อำเภอมินามิ ที่มินามิคุคุมิงกะ)
北区区民課    ( อำเภอคิตะ ที่คิตะคุคุมิงกะ)
 
〔受付時間〕9時~16時30分(平日のみ)
❇️เวลารับเรื่อง 9:00 – 16:30( วันธรรมดาเท่านั้น)
 
必要書類
 ✳️( เอกสารที่จำเป็นใช้ในการยื่นเรื่องขอ)
 
・申請書 
❇️ 1 (ใบยื่นคำร้อง) ดาวน์โหลดได้คลิกที่นี่
・旅券又はその写し(写しの場合は、別途本人確認物原本の提示をお願いします)
❇️ 2 ( พาสปอร์ต หรือสำเนา/ ถ้าเป็นสำเนากรุณายื่นเอกสารต้นฉบับอื่นของการยืนยันเจ้าตัวด้วย)
 ※必須。これらの提示がない場合は証明書の発行はできません。
・接種券および接種済証(市から発送した接種券台紙)
❇️ 3 ( เซสชูเค้ง หรือ เซสชูสุมิโชะ/ ใบรับการฉีดวัคซีน หรือ ใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้ว )
 ※医療従事者等の枠で接種された方は接種券および接種済証の代わりに「接種記録書」をお持ちください。
 ※接種券および接種済証が手元にない場合、予診票の写し(本人控え)でも可。持参されない場合、発行まで時間がかかる場合があります。
 
接種券および接種済証
場合によって必要な書類
〇結婚・離婚・養子縁組等で氏名(名字)が変更になり、旅券と氏名が異なる場合
・旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類
(例:旧姓併記のされたマイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民 票の写し、別名・別姓の記載のある外国の旅券など。)
 確認できる書類がない場合は、発行にお時間を要します。
 
○代理人による請求の場合
・申請書(請求者情報を本人が記載したもの)
・代理人の本人確認書類
⬇️ และขอขอบคุณลิ้งค์ที่มาของข้อมูล
https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=36362
✳️ผู้แปลและเรียบเรียง:
LSC GROUP & THAINEWS ช่องทางในญี่ปุ่น
 
——————
 
☎️📞🎦📢ติดต่อ&โฆษณา:
0570-300-104 (ภาษาไทย)วันและเวลาราชการ
10:00〜19:00น.
ไลน์ไอดี @0570300104.88
 
——————
 
📣📣รับยื่นเรื่องขอวีซ่า เปลี่ยนชนิดวีซ่าของญี่ปุ่นทุกชนิด📣📣
📣📣แปลเอกสารญี่ปุ่น↔️ไทย
📣📣จำหน่ายมือถือ ซิมการ์ด และพ๊อคเก็ตไวไฟ
📣📣รับโฆษณาขายสินค้า ขายผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
📣📣รับโฆษณาหาคน หางาน
 
——————
 
📍Location:
Tokyo Japan
 
——————