คู่มือการพำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น・在日タイ人向け在留マニュアル  


ห้ามพลาดหากคุณอยู่ญี่ปุ่น !!พี่น้องไทยในญี่ปุ่น ที่มาอยู่ใหม่ หรือ มาอยู่นานแล้ว บางอย่างเราอาจจะยังไม่ทราบ ลองอ่านดูจร้า 😛